نیکاراگوئه هیئت حقوق بشری سازمان ملل را از این کشور اخراج کرد
مرکز حقوق بشر نیکاراگوئه اعلام کرد دولت این کشور هیئت سازمان ملل را که به منظور بررسی موارد نقض حقوق بشر به نیکاراگوئه اعزام شده بود، از خاک این کشور اخراج کرد.