هرگز این لوازم را در حمام نگه‌داری نکنید
دما و رطوبت ناشی از آب داغ می‌تواند به از بین رفتن نوشته‌های روی بسته بندی دارو‌ها منجر شده و حتی انقضای هرچه سریع‌تر آن‌ها را موجب شود.