هشدار دانش به مخالفان حکومت: جلوگیری از برگزاری انتخابات کشور را به بحران می‌برد


هشدار دانش به مخالفان حکومت: جلوگیری از برگزاری انتخابات کشور را به بحران می‌برد

معاون دوم ریاست وستری هشدار می‌دهد که اگر به هر بهانه‌‌ای که از برگزاری انتخابات جلوگیری شود، کشور به بحران عمیق فرو خواهد رفت.

به گزارش نویسنده وستر؛ محمد سرور دانش معاون دوم ریاست وستری امآنلاین یکشنبه (۱۸ سنبله) در مراسم تجلیل از سالآنلاین شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور، برگزار انتخابات را تنها راه بیرون رفت کشور از بحران کنونی خواند.

آقای دانش افزود که بنیاد نظام کنونی بر تمثیل اراده مردم استوار است و هیچ بدیلی جز برگزاری انتخابات وجود ندارد.

به گفته او، برای زندگی مسالمت آمیز در افغانستان هیچ بدیلی جز برگزاری انتخابات وجود ندارد و حکومت از همه امکانات برای برگزاری انتخابات آینده پارلمانی و ریاست وستری استفاده می کند.

او با دعوت از رهبران جهادی برای تشریک مساعی در روند انتخابات گفت: “اگر به هر بهانه دروازه انتخابات بروی مردم بسته شود، همگی به یک بحران عمیق فرو خواهیم رفت.”

همچنین آقای دانش در مورد جنگ و صلح کشور گفت، مردم از نگاه امنیتی در شرایط طاقت فرسا به سر می‌برند؛ دشمنان با حمایت حامیان خارجی خود نه تنها با نیروهای امنیتی بلکه اکنون تمام مردم ملکی افغانستان را به خاک و خون می‌کشنانند و بر عبادت‌گاه‌ها، آموزشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها حمله می‌کنند؛ اما نیروهای امنیتی با وجود تمامی محدودیت‌ها از مردم دفاع می‌کنند.

او افزود، “حکومت هم نارسایی‌ها؛ محدودیت‌ها و در عین حال ناتوانی‌ها و غفلت را هم می‌پذیرد، ولی حملات لفظی تند و داغ بر نیروهای امنیتی کدام هنری نیست که به آن افتخار شود و نه راه حل، بلکه ناامید ساختن مردم و تضعیف روحیه نیروهای امنیتی است.”

به گفته او، مردم افغانستان به شمول جنگجویان مسلح از جنگی که وارد پنجمین دهه شده، به ستوه آمده و حکومت صلح را یک راه معقول و تنها راه حفظ موجودیت و بقای کشور می داند و به طور جدی از هر نوع طرح صلح استقبال می کند.

دانش افزود، تروریزم کور چه به نام داعش و یا هرگروه داخلی و خارجی دیگر که بر هیچ چیز رحم ندارد از دید مردم قابل عفو و گذشت نیستند و دشمن مشترک تمام مردم افغانستان اند و هر گروه که ادعای دلسوزی با مردم را دارد صف خود را از صف ترور و دهشت جدا نماید.

آقای دانش، تحکیم وفاق و حفظ وحدت ملی را مهم ترین ابزار برای پیآنلاینی خواند و افزود که دشمنان و برخی حلقات از درون نظام، وحدت ملی مردم را نشانه گرفته و هر آنلاین شعار نفاق سر می‌دهند.

معاون دوم ریاست وستری گفت: “از مردم می‌خواهم که در هفته شهید به وحدت ملی مردم افغانستان احترام بگذارند؛ همه باهم، منافع شخصی، حزبی و قومی را کنار گذاشته و وحدت ملی را خط سرخ خود اعلام کنیم و به آن پابند باشیم و بیاید همه گی نقد پذیر باشم و همدیگر را نقد کنیم و به آزادی بیان احترام بگذاریم و به خاطر منافع شخصی به منافع ملی خود را آسیب نزنیم.”

این در حالی است که محمد محقق و عبدالرب رسول سیاف، طرح صلح و رویکرد جنگ حکومت در برابر طالبان را مورد انتقاد قرار دادند و یاد آور شدند که حکومت از طرح صلح رهبران جهادی استقبال نکرده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر