هفته فرهنگی کابل؛ پالیسی فرهنگ شهرنشینی تصویب شده است


هفته فرهنگی کابل؛ پالیسی فرهنگ شهرنشینی تصویب شده است

وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با وزارت‌های معارف و امور زنان و شهرداری کابل از هفته فرهنگی کابل تجلیل کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ وزارت فرهنگ در نظر دارد تا در هفته فرهنگی کابل از تاریخ ۲۰ اسد تا ۲۵ اسد، برنامه‌های فرهنگی گوناگونی مانند تیاتر، موسیقی، نمایشگاه‌های کتاب، محصولات زراعتی، آثار هنری و صنایع دستی زنان را در نقاط مختلف شهر کابل به نمایش بگذارد.

بانو حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، امآنلاین شنبه (۲۰ اسد) در مراسم افتتاح نمایشگاه هفته فرهنگی کابل که در باغ‌ بابر برگزار شده گفت،‌ هفته فرهنگی کابل در واقع تجلیل از فرهنگ اصیل کابل زمین است.

خانم صافی بیان داشت، در این هفته برعلاوه برنامه‌های فرهنگی و هنری یک سیمینارعلمی روی چگونگی حفظ آبدات تاریخی در پارک تیمور شاهی نیز برگزار خواهد شد.

سید مخدوم رهین، وزیر پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ نیر در این مراسم گفت، کابل شهر سیلی خورده آنلاینگار و شهرماتم است.

آقای رهین با انتقاد تند ازحکومت قبلی و فعلی گفت، حکومت‌های فرهنگ‌پرور نیستند در حالی‌که جنگ امآنلاین جنگ افکار و فرهنگ است نه جنگ تفنگ و راکت.

رهین از سازمان فرهنگی یونسکو انتقاد کرده گفت:”یونسکو جز پیام خشک و خالی در افغانستان هیچ کارفرهنگی نکرده است، شما از دفتر بیهوده و بی‌حاصل یونسکو سوال کنید که چند آثار فرهنگی افغانستان را ثبت سازمان فرهنگی یونسکو کرده است”.

این انتقاد رهین درحالی از سازمان فرهنگی یونسکو مطرح است که عمرمسعودی نماینده دفتر یونسکو می‌گوید، این سازمان حمایت خود را از حکومت افغانستان در قسمت فرهنگ سازی اعلام می دارد.

آقای رهین گفت، چند آثار تاریخی کابل در حال تخریب شدن است ولی حکومت بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ را ۰۱۷/۰ درصد در نظر می‌گیرد.

عبدالله حبیب زی سرپرست شهرداری کابل گفت، در مرور زمان، زیربناهای فرهنگی کابل تخریب شده است و فرهنگ شهرنشینی نیز از بین رفته است.

آقای حبیب‌زی با بیان اینکه تا هنوز در فرهنگ شهرنشینی در کابل توجه نشده است گفت:” برای احیای فرهنگ شهرنشینی باید ما دست بدست هم بدهیم.”

آقای حبیب‌زی می‌گوید که پالیسی فرهنگ شهرنشینی تصویب شده و درآینده نزدیک به اجرا گذاشته خواهد شد.

شهردار کابل بیان داشت که با احیای فرهنگ شهرنشینی و احیای آبدات تاریخی کابل می‌توان سالانه توجه میلیون‌ها گردشگر جهانی را به این شهر جلب کرد.

نویسنده وستر- کابل