هلاکت دو نظامی سعودی به دست تک تیراندازان یمنی
تک تیراندازان یمنی دو نظامی سعودی را در استان نجران عربستان به هلاکت رساندند.