همایش دوچرخه سواری در مهاباد
همایش دوچرخه سواری همگانی با حضور ۱۰۰ دوچرخه سوار درمهاباد برگزارشد.