همایون:غنی در پی تجزیه افغانستان است


همایون:غنی در پی تجزیه افغانستان است

معاون اول مجلس نمایندگان رییس وستر را به دامن زدن به تعصبات قومی متهم کرده و می‌گوید که آقای غنی در پی تجزیه کشور است.

به گزارش نویسنده وستر؛ همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان در نشست امآنلاین دوشنبه (اول اسد) این مجلس گفت: “تعصب و دامن زدن به تعصبات قومی، نقض قانون اساسی، به جنگ انداختن مردم، و تبعید جنرال پالیسی و سیاست حکومت است.”

آقای همایون افزود، حکومت با مشکلی که در ولایت‌های شمالی میان اقوام ایجاد کرده، کشور را به طرف تجزیه می‌کشاند، ولی “ما به هیچ کس به شمول اشرف غنی اجازه نمی‌دهم که با دامن زدن به تعصبات قومی کشور را به تجزیه ببرد.”

او افزود که پس از ایجاد مشکلات در شمال کشور باربار با بزرگان ترک‌تباران ارتباط برقرار کرده و گفته است که عملکرد رییس وستر را به عنوان عملکرد قوم پشتون علیه ترک‌تباران نپندارند.

به گفته او، اشرف غنی نماینده پشتون‌ها نیست و کسانی که دست به نفاق قومی می زنند افراد ناکام هستند. او با تاکید گفت: “برای حکومت شرم است که خلاف قانون، یک ونیم سال معاون اول را تبعید کرد ولی آنلاین گذشته به پذیرایی او به میدان هوایی رفت.”

معاون اول مجلس خاطر نشان کرد که در نتیجه سیاست متعصبانه آقای غنی، تلفات نیروهای امنیتی آنلاینانه به ۳۰۰ نفر رسیده است، ولی این افراد تنها به یک قوم مربوط نیستند بل به تمام اقوام بستگی دارند.

الله گل مجاهد دیگر عضو مجلس نیز با انتقاد تند از عملکردهای حکومت گفت: “حکومت به دست شغال‌ها افتاده و آنها در شهر کابل امنیت آورده نمی‌توانند، در ولایت ها چه خواهند کرده توانست.”

به گفته او، رهبری حکومت بالای خون ملت تجارت می‌کنند و سیاستی را که به پیش می‌برد هم بخاطر پُر کردن جیب خودشان است.

از سوی دیگر، نصر الله صادقی زاده نیلی نماینده مردم دایکندی نیز بیان داشت که سیاست‌های غلط رهبری حکومت و نهادهای امنیتی هر آنلاین از نیروهای امنیتی و مردم افغانستان قربانی می‌گیرد.

آقای نیلی گفت: “در دو شب گذشته ده‌ها تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی های کجران و پاتوی ولایت دایکندی کشته شدند؛ مردم در برابر خون فرزندان‌شان بی تفاوت بوده نمی توانند؛ اگر حکومت از حملات طالبان بالای پوسته های امنیتی در این ولایت جلوگیری نکند، جنگ در دایکندی تبدیل به جنگ قومی و مذهبی خواهد شد.”

او هشدار داد که اگر حکومت به وضعیت امنیتی دایکندی توجه نکند، جنگ شکل دیگر را به خود گرفته و این برای کشور فاجعه است.

این در حالی است که اخیراً شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های شمال کشور در پیوند به بازداشت فتح الله قیصاری به جاده‌ها ریختند و خواستار برگشت جنرال دوستم به کشور و رهایی نظام الدین قیصاری شدند.

آقای قیصاری از فرماندهان نزدیک به جنرال دوستم بیش از ۲۰ آنلاین قبل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به کابل انتقال داده شد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر