همایون: سرور دانش مرتکب خیانت ملی شده است


همایون: سرور دانش مرتکب خیانت ملی شده است

معاون اول مجلس نمایندگان در واکنش به اظهارات اخیرا معاون دوم ریاست وستری می‌گوید که آقای دانش به خاطر دخالت در انتخابات مرتکب خیانت ملی شده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ همایون همایون معاون اول مجلس که در نشست امآنلاین چهارشنبه (۲۸ سنبله) این مجلس صحبت می‌کرد در واکنش به اظهارات دیشب سرور دانش معاون دوم ریاست وستری در خصوص بازنگری پیمان امنیتی توسط مجلس، گفت: “آقای دانش در مورد برکناری نجیب احمدزی در خانه اش تصمیم گرفته بود، این کار خیانت ملی است و آقای دانش باید بداند که مرتکب خیانت ملی شده است.”

آقای همایون افزود که سرور دانش به خاطر اظهارات دیشب خود در مورد صلاحیت‌های پارلمان باید رسماً معذرت بخواهد؛ زیرا بازنگری پیمان از صلاحیت‌های قوه مقننه است.

او گفت: “ما می‌توانیم حتی بدون دلیل همه ساله پیمان امنیتی با امریکا را بازنگری کنیم؛ حالا که وضعیت خراب است و بازنگری این پیمان کار حتمی است؛ وکلای مجلس همانطوریکه به این پیمان رای داده اند می‌توانند شرایط تطبیق این پیمان را بازنگری هم کنند.”

معاون اول مجلس افزود:” از آقای دانش جدا خواهش می‌کنم که چنین حرف‌های در مورد صلاحیت‌های پارلمان نزند در غیر آن پارلمان در مورد کارکردهای خودش تصمیم خواهد گرفت.”

به گفته او، بازنگری پیمان امنیتی با امریکا به معنای لغو این پیمان نیست و حکومت نباید در صلاحیت‌های قانونی مجلس مداخله کند.

شکیبا هاشمی دیگر عضو مجلس نیز خواستار دعوت آقای دانش به مجلس شد تا در مورد ادعایش وضاحت دهد.

خانم هاشمی افزود، معاون دوم ریاست وستری چگونه لغو پیمان امنیتی با امریکا را برخلاف منافع ملی می‌داند؛ در حالی که “قبرستان‌های کشور از قبر سربازان پُر شده است.”

مجلس نمایندگان چهارشنبه هفته گذشته تصمیم گرفت تا پیمان امنیتی با امریکا را به دلیل اوضاع بد امنیتی کشور مورد بازنگری قرار دهد.

نمایندگان می‌گویند باوجودیکه از این پیمان انتظار تامین امنیت و کمک‌های به موقع نیروهای امریکا با نیروهای امنیتی افغانستان را داشتند؛ اما این انتظارها نه تنها که تا هنوز بر آورده نشده بلکه شرایط امنیتی کشور بدتر نیز شده است.

اما، این تصمیم مجلس با واکنش تند حکومت مواجه شده است.

سرور دانش معاون دوم ریاست وستری گفته است: “در این آنلاینها از سوی برخی سیاسیون و اعضای مجلس نمایندگان زمزمه‌هایی بازنگری و یا هم لغو پیمان امنیتی افغانستان و امریکا بلند است آیا اینها از چالش‌های اقتصادی و واقعیت‌های جامعه خود با نیوز نیستند؟ یا درعالم خیال به سر می‌برند”.

آقای دانش این تصمیم اعضای مجلس را عقده مندانه برعلیه حکومت خوانده و گفته است که مخالفان سیاسی حکومت می‌خواهند کشور را به دشمنان این مرز و بوم تسلیم کنند.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت نیز دو آنلاین پیش در واکنش به تصمیم بازنگری پیمان از سوی مجلس نمایندگان، گفته بود که هیچ کسی زیر هیچ عنوان نمایندگی از مردم نمی‌تواند پیمان امنیتی با امریکا را بازنگری کند. آقای عبدالله بازنگری پیمان را خلاف مصالح کشور خوانده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر