همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان شد؛ “به تنهایی بر حکومت پیآنلاین شدم”


همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان شد؛ "به تنهایی بر حکومت پیآنلاین شدم"

همایون همایون در انتخابات اعضای هیات اداری مجلس نمایندگان به حیث معاون اول این مجلس انتخاب شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ در دومین دور انتخابات درونی مجلس نمایندگان برای انتخاب اعضای هیات اداری که امآنلاین یکشنبه (۲۰ حوت) برگزار شد، در پست معاونیت اول همایون همایون و نذیر احمد احمدزی نامزد بودند که در نتیجه آقای همایون برنده این انتخابات شد.

آقای همایون آنلاین گذشته در دور اول انتخابات درونی مجلس گفته بود که تا دم مرگ بر علیه “پنج شخص فاسد در حکومت که می‌خواهند افغانستان را به تجزیه سوق دهند” می ایستد، اما آقای احمدزی گفته بود که از حکومت حمایت می‌کند.

سر انجام در انتخابات امآنلاین مجلس، آقای همایون با بدست آوردن ۱۱۰ رای موفق به کسب عنوان معاونیت اول مجلس نمایندگان شد و آقای احمدزی با اخذ ۶۸ رای از رسیدن به این کرسی باز ماند.

همایون همایون پس از انتخاب شدنش به حیث معاون اول مجلس نمایندگان بار دیگر حکومت را به مداخله در امور داخلی مجلس نمایندگان متهم کرد و گفت که در برابر حکومت می‌ایستد.

آقای همایون گفت: “تمامی دستگاه‌های حکومت از جمله رییس امنیت ملی، وزیر مالیه، مشاور امنیت ملی ریاست وستری و ارگ ریاست وستری فعال شده بود تا مرا در انتخابات هیات اداری مجلس ناکام کنند؛ اما من به تنهایی بر حکومت پیآنلاین شدم”.

او خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد که اگر مجلس زیر تاثیر حکومت قرار گیرد، نمی تواند صلاحیت‌های نظارتی خود را اعمال کند.

اما؛ نذیر احمد احمدزی رقیب آقای همایون در پست معاونیت اول مجلس گفت که او طرفدار حکومت است و با وجود ناکامی در این پست نیز برای کسی اجازه نمی‌دهد که در مجلس از رییس وستر و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی نام گیرد.

با این وجود مجلس نمایندگان در دومین آنلاین انتخابات درونی، تنها در انتخاب معاون اول این مجلس موفق شدند. آنلاین گذشته هم عرفان الله عرفان به حیث نایب منشی انتخاب شده بود.

اما، تا هنوز پست‌های معاونیت دوم و منشی مجلس خالی است.

در دومین دور انتخابات درونی مجلس، محمد عبده و عبیدالله بارکزی در پست معاونیت دوم؛ یوسف صابر و میردادخان نجرابی در پست منشی مجلس نامزد بودند که هیچ کدام موفق به اخذ آرای لازم برای دستیابی به این سمت‌ها نشدند و از دور رقابت حذف شدند.

دور سوم انتخابات این دو پست هیات اداری مجلس، فردا دوشنبه برگزار خواهد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر