همراهی آلمان با کشور‌های غربی برای حمله به سوریه
بنابر اعلام روزنامه بیلد، آلمان درصورت استفاده (ادعایی) دولت دمشق از سلاح شیمیایی به متحدان غربی خود برای حمله به سوریه خواهد پیوست.