همراه با صدا و سیمای مرکز قزوین در بیست و چهارم خردادماه
مخاطبان صدا و سیمای قزوین می‌توانند برنامه‌های مورد نظر خود را در روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد ماه در این جدول مشاهده کنند.