همه مسئولان مدعی مبارزه با فساد هستند
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همه مسئولان مدعی مبارزه با فساد هستند، به‌طور طبیعی باید مشخص شود افرادی که مسئول بودند  اگر اموال آن‌ها افزایش چشم‌گیری پیداکرده باید مشخص شود چگونه بوده است.