همکاری بین بخشی لازمه ارتقای مقوله سلامت در جامعه/ امنیت و سلامت دو مقوله مهم در شهرها
استاندار تهران گفت: همکاری بین بخشی باید در امر بهداشت و درمان ایجاد شود تا مقوله سلامت در جامعه ارتقاء پیدا کند.