همکاری فرهنگی با کشور‌های همسایه از سیاست‌های دولت است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همکاری فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی با کشور‌های همسایه به طور کلان از سیاست‌های دولت است.