هند، خطرناکترین کشور جهان برای زنان


هند، خطرناکترین کشور جهان برای زنان

 بر اساس پژوهشی که اخیرا منتشر شده ،هند به دلیل شیوع خشونت جنسی ، برخی عادات فرهنگی و قاچاق انسان خطرناک ترین کشور جهان برای زنان معرفی شده است.
به نقل از ‘کوارتز’ هند ، در این پژوهش که توسط بیناد تامسون رویترز انجام شده ،این کشور در پژوهش مشابهی که در سال ۲۰۱۱ در همین موضوع انجام شده بود در رتبه چهارم جهان پس از مناطق جنگ زده ای مانند افغانستان، کنگو و پاکستان قرار گرفته اما در سال جاری با پیشی گرفتن از همه کشورها، در صدر جدول قرار گرفته است.

این پژوهش با نظر خواهی از ۵۴۸ کارشناس امور زنان در سراسر جهان مانند اساتید دانشگاه، دست اندرکاران امور صحی ، سیاستمداران و تصمیم سازان و اعضای سازمان های مردم نهاد در فاصله زمانی ۵ حمل  تا ۱۵ ثور انجام شد.

در این پژوهش معیارهایی مانند وضعیت صحی و خدمات درمانی، سنت های فرهنگی، تبعیض،خشونت جنسی و غیرجنسی و قاچاق انسان بررسی شده که در بیش از نیمی از آنها هند به عنوان بدترین کشور معرفی شده است .

در این پژوهش آمده است هند به عنوان دومین کشور پرجمیعت جهان که نیمی از جمیعت ۱٫۳ میلیارد نفری آن را زنان تشکیل می دهند از نظر ریسک سنت های قبیله ای، برخی رفتارهای قومی سنتی ، بردگی جنسی و غیرجنسی و خشونت خانگی بیشترین تهدیدات برای زنان دارد.

نتایج این پژوهش تنها چند ماه پس از تجاوز گروهی به دو دختر نوجوان در دو حادثه جداگانه و سوزاندن زنده آنها ،توجه جهانی را به خود جلب کرد منتشر می شود.

قاچاق انسان نیز چالش دیگری برای زنان هندی است. درسال ۲۰۱۶، حدود ۱۵ هزار شکایت در این حوزه به ثبت رسید که دو سوم آن مربوط به افراد زیر ۱۸ سال بود. این افراد به عنوان برده جنسی یا برای کار در خانه فروخته شدند.