هندبالیست فارسی در تیم منتخب آسیا
ساناز رجبی در تیم منتخب جام باشگاه‌های آسیا قرار گرفت.