هند ۳ میلیارد دالر در افغانستان سرمایه گذاری می کند
وزیر امور خارجه هند اعلام کرد که هند قصد دارد سه میلیارد دالر در توسعه افغانستان سرمایه‌گذاری کند.