هنرمندان اصفهان در جشنواره فجر هنرهای سنتی حضور دارند
معاون میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: هنرمندان آثار خود را به جشنواره فجر هنرهای سنتی می‌فرستند و اصفهان نیز در این جشنواره قطعا نماینده دارد.