هنر انقلاب خویش فرماست/ «پلاک ۴۰» روایت رنگ و قلم از تاریخ ایران است
حبیب الله صادقی گفت: آثار هنرمندان انقلاب روایتی عاشقانه از وقایع تاریخی ایران است که برای خلق آن‌ها از کسی سفارش و هزینه نگرفته اند.