هوای زنجان در روزهای آینده گرم تر می شود
کارشناس اداره کل هواشناسی استان زنجان از افزایش دمای هوا طی روز های آینده نیوز داد.