هوش‌مصنوعی سرعت ویندوز ۱۰ را افزایش می‌دهد
مایکروسافت با استفاده از هوش‌مصنوعی سرعت ویندوز ۱۰ را بهبود بخشید.