هوش مصنوعی اخبار جعلی را تشخیص می‌دهد
دانشمندان موفق شدند هوش مصنوعی را به گونه‌ای توسعه دهند که اخبار جعلی را از اخبار صحیح تشخیص دهد.