هیلاری کلینتون: دوست دارم رئیس‌وستر شوم!


هیلاری کلینتون: دوست دارم رئیس‌وستر شوم!

هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست وستری سال ۲۰۱۶، ضمن حضور در برنامه «ری کُد» به میزبانی «کارا سویشر»، از تمایلش برای رئیس وستر شدن نیوز داد.
سویشر در این مصاحبه پرسش و پاسخ، از کلینتون پرسید: آیا قصدی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی دارید؟
کلینتون نیز به سرعت پاسخ داد: خیر.
پاسخ سریع کلینتون خنده ناگهانی حضار را به دنبال داشت.
اما زمانی که سویشر به او اصرار کرد، کلینتون گفت: دوست دارم رئیس وستر شوم.
وزیر امور خارجه اسبق آمریکا با اشاره به اینکه پیش از پایان انتخابات میان دوره ای کنگره قصدی برای ورود به رقابت های انتخاباتی ریاست وستری ندارد، افزود: کارهای زیادی است که باید پس از پیآنلاینی احتمالی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای انجام شود.
هیلاری و همسرش بیل کلینتون در ماه روان میلادی اعلام کردند از سال آینده تور سیاسی خود را به ۱۳ شهر آمریکا آغاز خواهد کرد. او در ماه سپتمبر کتاب خاطرات خود از انتخابات ریاست وستری سال ۲۰۱۶ را با عنوان «آنچه اتفاق افتاد» را منتشر کرد و ضمن انتقاد از سیاست های دونالد ترامپ، رقیب انتخاباتی خود در حزب وستری خواه، دموکراسی در آمریکا را در بحران توصیف کرد.
کلینتون در حالی چنین اظهار نظری کرده است که گفته می شود پس از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا، به او پیشنهاد سیاسی دیگری ارائه شود.