هیچ یک از نامزدهای حذف شده شانس بازگشت به انتخابات را ندارند
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفت: لیست کاندیدهای انتخابات پارلمانی نهایی است و هیچ یک از نامزدهای حذف شده شانس بازگشت به انتخابات را ندارند.