واردات برنج در فصل برداشت خلاف قانون استنماینده مردم لنگرود گفت: علی رغم آن که واردات برنج در فصل برداشت ممنوع شده اما باز هم این محصول به کشور وارد می‌شود.