والدین مشکلات روانی خود را برای کودکان به ارث می‌گذارند؟
آسیب و ضربه های روحی والدین در دوران کودکی خطر بروز مشکلات سلامت روان را در فرزندان افزایش می دهد.