والی غور: وضع معارف تاسف‌بار است


والی غور: وضع معارف تاسف‌بار است

دفتر والی غور با انتشار نیوزنامه‌ای وضع معارف در آن ولایت را تاسف‌بار خوانده است.

به گزارش نویسنده وستر، والی آن ولایت از وضعیت معارف غور رضایت ندارد.

در این نیوز نامه آمده است که غلام ناصر خاضع، والی غور هنگام دیدار از مکاتب آن ولایت با وضع بد یادگیری، عدم حضور برخی از شاگردان و وضعیت بد آموزش و پرورش برخورد کرده است.

در نیوزنامه آمده است که والی غور خطاب به سرپرست معارف گفته که مکتب‌های داخل شهر فیآنلاینکوه تحت نظر مستقیم معارف قرار دارد و نباید وضع در مکاتب چنین باشد.

همچنین والی غور به رئیس معارف آن ولایت گفته که این وضع را نمی‌پذیرد و باید تغییرات جدی در امور معارف ایجاد شود.

معارف ولایت غور همواره پُر حاشیه بوده و پیش از این معلمان آن ولایت اعتصاب کرده بودند.

نویسنده وستر – ولایت غور