واژگونی خودرو اداره راهداری سلماس در روستای گوبه سلماس
رییس مرکز فوریت‌های پزشکی سلماس گفت:خودرو اداره راهداری سلماس در روستای گوبه سلماس واژگون شد.