واژگونی کامیون بنز با یک کشته درمحور بافت-کرمان
واژگونی یک دستگاه کامیون بنز در محور”بافت-کرمان” مرگ راننده را رقم زد.