واکنش آخوندی به تصمیم آمریکا برای منع فروش هواپیما به ایرانوزیر راه و شهرسازی به تصمیم آمریکا برای ممنوعیت فروش هواپیما به ایران واکنش نشان داد.