واکنش جالب یک میمون در مقابله با یک حیوان آزار + فیلم
مرد چینی که قصد داشت یک میمون را به داخل استخر هل دهد با عکس العمل دیدنی این حیوان روبرو شد.