واکنش روسیه به اظهارات فرمانده ارشد ناتو
روسیه اظهارات فرمانده ارشد ناتو مبنی بر حمایت مالی و کمک تسلیحاتی این کشور به طالبان را تکذیب کرد.