واکنش فدراسیون فوتبال به تخلفات احتمالی در لیگ دسته اول
مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال توضیحاتی درباره پرونده تخلفات احتمالی در رقابت های لیگ یک ارائه کرد.