واکنش مجلس به حمله بالای نیوزنگاران؛ راهکار امنیتی نیوزنگاران روی دست گرفته شودمجلس نمایندگان ضمن محکومیت حمله بالای نیوزنگاران از حکومت خواست راهکار مشخصی را برای تامین امنیت نیوزنگاران روی دست گیرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در پایان نشست امآنلاین دوشنبه (۱۰ ثور) این مجلس، حمله بالای نیوزنگاران را دردناک خواند.

آقای ابراهیمی گفت: “این حمله اولین و آخرین حمله نخواهد بود؛ نیوزنگاران منحیث قوه چهارم دولت صادقانه انجام رسالت می‌کنند ولی پیوسته جام شهادت می‌نوشند؛ مخاطب ما جانب حکومت و اعضای شورای ملی است که روی راهکار واقعی تامین امنیت نیوزنگاران کار کنیم”.

به گفته او، افغانستان در حالیکه با جامعه جهانی پیمان‌های امنیتی دارد ولی هیچ کس در کشور آینده خود را نمی داند و حوادث هر آنلاین از مردم قربانی می‌گیرد.

داوود کلکانی دیگر عضو مجلس نیز گفت که وظیفه خانه ملت دعا گفتن نیست و با دعا گفتن گلم هموار غم از کشور جمع نمی‌شود.

آقای کلکانی افزود که نیوزنگاران، اطفال و زنان در افغانستان در امن نیستند و بالاخره تا چه وقت این وضعیت درکشور ادامه داشته باشد.

او تاکید کرد که مجلس نمایندگان با یک تصمیم جدی باید به درد ملت افغانستان دوا پیدا کند.

این در حالی است که پیش از چاشت امآنلاین شماری از نیوزنگاران که برای پوشش نیوزی یک حمله انتحاری در منطقه شش‌درک از مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل رفته بودند خود مورد حمله یک مهاجم انتحاری قرار گرفتند.

در این رویداد ۹ تن از نیوزنگاران کشته و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

حمله امآنلاین بالای نیوزنگاران با واکنش‌های زیادی درکشور مواجه شده است.

نهادهای حامی رسانه‌ها نیز حمله امآنلاین را جنایت جنگی و حمله بالای آزادی بیان خواند و از شورای امنیت سازمان ملل خواست که این حمله را مورد بررسی قرار دهد.

عبدالله امینی- نویسنده وستر