واکنش محقق به محکمه وحیدی: بدزديد در شام آهنگرى به بغداد زد گردن مسگرى


واکنش محقق به محکمه وحیدی: بدزديد در شام آهنگرى به بغداد زد گردن مسگرى

حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی با اشاره به محکمه شدن عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات می‌گوید که آقای وحیدی به جرم هزاره بودن محکمه می‌شود.

به گزارش نویسنده وستر؛ قرار است که محکمه علنی آقای وحیدی امآنلاین دوشنبه (۱۱ سرطان) برگزار شود. وی یک و نیم سال پیش متهم به فساد اداری شده بود اما یک سال قبل به گفته ریاست اجرایی، دادستانی کل پس از بررسی اتهامات حکم برائت وی را صادر کرد.

محکمه شدن آقای وحیدی با واکنش تند حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی روبرو شده و آقای محقق این محکمه را نمایش مسخره خوانده است.

آقای محقق در یادداشتی گفته است،‌ جمع آورى ده فيصد ماليات مخابرات وظيفه وزير ماليه آقاى اكليل حكيمى بود كه انجام نداد ، چون وزير ماليه در حلقه خبيثه فساد سياسى و مالى ارگ شامل بود نه تنها محاكمه نشد كه مدال امان الله خان غازى دريافت كرد و گفته مي‌شود عازم بلاد فخيمه امريكا هست .

وی بیان داشته،‌ رزاق وحيدى وزير مخابرات به محاكمه سوق داده شد بدون اينكه جرمى را مرتكب شده باشد چون مربوط به تيم رقيب انتخاباتى آقاى اشرف غنى بود و نيز يك هزاره بود و جناب آقاى غنى احساس می‌كند كه هزاره‌ها در اين كشور هيج پناه‌گاه سياسى، امنيتى، حقوقى و قضايى ندارد و نيز انگيزه اصلى اين نمايش مسخره فقط می‌تواند از حس عقده‌مندى وانتقام‌جويى شخص آقاى غنى از راى يك پارچه مردم هزاره در انتخابات رياست وسترى ۲۰۱۴ كه بمنزله سيلى محكم سياسى بصورت شان بود، سرچشمه گرفته باشد .

آقای محقق تاکید کرده که اينجانب اين محاكمه را كه در آستانه انتخابات نمايشى پيش روى پارلمانى قرار است انجام شود صرفاً يك حركت سياسى و نمايش مضحك انتخاباتى عليه مردم هزاره خصوصاً مردم شريف غزنى و جاغورى می‌دانم و هيج اعتبار قضايى براى آن قايل نيستم ، از اداره عزت بر انداز و فاسد ارگ می‌خواهم كه اين نمايش اهانت آميز را متوقف و از تعرض به آبرو و حيثيت هزاره‌ها و شخصيت‌هاى شان احتياط كنند .

معاون دوم ریاست خطاب به آقای غنی گفته:” جناب آقاى دكتر غنى متوجه باشيد كه ما تاهنوز صبر وشكيبايى پيشه كرده ايم نه بخاطر وضعيت مطلوب حكومت بلكه بخاطر مصالح علياى كشور و جلوگيرى از نفاق ملى بوده حالا كه شما كمر به نفاق ملى بسته ايد و حملات‌تان را عليه مردم هزاره متوقف نمی‌كنيد يك آنلاین در جبهه سياسى و آنلاینى ديگر در صحنه حقوقى تهاجم می‌كنيد بدانيد كه آن طورى كه شما فكر می‌كنيد نيست ، نه هزاره‌ها مرده اند و نه غيرت‌شان از بين رفته است و اين حركت‌ها سر آغاز رويارويى با هزاره‌ها است و ما هم تدابير لازم سياسى و مدنى را خوهيم گرفت و براى شما و اداره عقده‌مند و انتقامجوى شما سنگين تمام خواهد شد.”

آقای محقق از داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی به عنوان شریک ۵۰ درصدی قدرت خواسته تا در قبال تبعیض ارگ علیه هزاره‌ها خاموش ننشیند.

وی گفته:”در پايان حرفى هم دارم به دوست و برادر گرامى ام داكتر عبدالله عبدالله رييس تيم اصلاحات و رييس اجرائی كشور كه مردم ما بشما راى میليونى دادند و توقع داشتند كه رييس وستر كشور شوى و عدالت بر پاكنى و امّا اين امر بدليل تقلب‌هاى گسترده و راى گوسفندى ، تحقق نيافت و با توافق طرفين به يك حكومت ۵۰-۵۰ منجر شد باز هم به آن اكتفاء نشد ، وزراء و معينان مردم ما يكى پى ديگرى پس از توهين‌ها و تحقيرها بركنار شدند و مورد حمایت قرار نگرفتند، وزارت دفاع و داخله از هرچى جنرال و افسر هزاره بود پاكسازى شد كه آخرين‌هاى آن اهانت به جنرال مراد على خان، جنرال حيدر بصير، جنرال جوهرى و جنرال مرتضى بود و حمايت نشديم، حالا نوبت آن رسيده كه كادرهاى هزاره همه‌شان يكى پس از ديگرى محاكمه و بى آبرو شوند كه در آينده هزاره‌ها كادرهاى تحصيل كرده براى پست‌هاى كليدى نداشته باشند ، بناءً از شما براى آخرين بار می‌خواهم كه با ايستادن در كنار كسانيكه بشما اعتماد كردن جلو جنون قدرت و تهاجم قوم گرايانه ارگ عليه مردم ما را بگيريد چون شما رييس تيم شريك قدرت هستيد، وزير هزاره وزير شما هست در غير آن توكل ماه به خداوند و در مقابل فاشيزم ارگ به تنهايى خواهيم ايستاد .”

وی افزوده که از همه دوستانم در حكومت كه اهل عقل ومنطق اند ولى تاهنوز در تيم ارگ هستند نيز می‌خواهم كه از رفتن كشور به وادى تقابل قومى جلو گيرى نمايند.

معاون دوم ریاست اجرایی با اشاره به این که جامعه جهانی ضمانت کننده اجرایی شدن توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی می‌باشد گفته از جامعه جهانى و نمايندگى‌های‌شان در كابل نيز می‌خواهم كه شما حكومت وحدت ملى را ضمانت كرده بوديد و بايد توافقنامه حكومت وحدت ملى عملى می‌شد و  امّا آقاى غنى همه اى اين توافقات را زير پا كرده و تصيفه‌هاى سياسى و قومى و تبعيض‌هاى سيستماتيك را به اوج رسانيده است و اگر بر اثر اين اقدامات زور گويانه كشور بسوى بحران می‌رود مسووليت ناشى از اين بحران بدوش شما و اداره ارگ می‌باشد .

نویسنده وستر- کابل