واکنش کاربران به بازی استقلال و العین
پس از بازی بین استقلال تهران و العین امارات، کاربران فضای مجازی به بیان نظرات خود در خصوص این بازی پرداختند.