وجود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور نیوز داد و گفت: ۲۰۰ هزار نفر از این افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.