ورزشکار کرمانشاهی مدال نقره مسابقات تورنمنت ارمنستان کسب کرد
ورزشکار و مربی ووشو کرمانشاه توانست در اجرای فرم اول خود(باگواژانگ)در مسابقات تورنمت ارمنستان مدال نقره را کسب کند.
‍ ‍