ورود سامانه بارشی از یکشنبه به گیلان
از روز یکشنبه با ورود سامانه خنک و بارشی هوای استان بارانی و با کاهش نسبی دما همراه خواهد بود.