ورود سیف الاسلام قذافی به رقابت های انتخاباتی لیبیا


ورود سیف الاسلام قذافی به رقابت های انتخاباتی لیبیا

پسر دیکتاتور سابق لیبیا با اعلام برنامه اصلاحاتی و چشم انداز آینده خود برای عبور از بحران این کشور از کاندیداتوریش در انتخابات ریاست وستری آینده لیبیا نیوز داد.
در حالیکه نزدیک به ۶ ماه تا موعد برگزاری انتخابات ریاست وستری لیبیا باقی مانده است ، سیف الاسلام قذافی، پسر دیکتاتور سابق لیبیا امآنلاین (دوشنبه)از طریق نشست نیوزی یکی از مشاورانش در تونس از کاندیداتوری خود در انتخابات نیوز داد. 
سایت نیوزی بوابه افریقیا نیز گزارش داد، ایمن بوراس، مامور برنامه سیاسی اصلاحاتی سیف الاسلام قذافی در یک نشست نیوزی در پایتخت تونس که میزبان بیشترین تعداد مهاجران از هواداران دیکتاتور قذافی و نزدیکان او است، برنامه وی را اعلام خواهد کرد.  
منابع حقوقی لیبیایی که در این نشست شرکت خواهند کرد گزارش دادند ، بوراس رویکرد سیف الإسلام القذافی را نسبت به مکانسیم‌های احیای آشتی ملی فراگیر در لیبیا برای عبور از بحران کنونی مطرح خواهد کرد و در این نشست به آخرین تحولات لیبیا پرداخته خواهد شد .