وزارت اقتصاد:‌ بیش از ۵۵۰ موسسه غیردولتی در سال گذشته منحل شده‌اند


وزارت اقتصاد:‌ بیش از 550 موسسه غیردولتی در سال گذشته منحل شده‌اند

وزارت اقتصاد کشور اعلام کرده است که بیش از ۵۵۰ موسسه غیر دولتی در سال گذشته به دلیل عدم گزارش دهی به دولت منحل شده اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ مصطفی مستور وزیر اقتصاد امآنلاین چهارشنبه (۲۸ سنبله) در سومین دور گزارش دهی موسسات غیر دولتی در کابل از انحلال بیش از ۵۵۰ موسسه غیر دولتی در سال گذشته نیوز داد.

آقای مستور گفت از میان تعداد ۲ هزار و ۱۲۲ موسسه داخلی و ۲۷۷ موسسه خارجی که در جریان سال ۹۶ در افغانستان عملا فعال بودند، ۵۵۳ موسسه به دلیل عدم ارائه گزارش از کارکردهای خود به دولت و کمبود ظرفیت منحل شده اند.

وی گزارش دهی سالانه موسسات به دولت را بخشی از قیودات خواند که موسسات غیر دولتی براساس قانون به آن مکلف شده و در صورت عدم ارائه گزارش برای دو تا سه دور، موسسه فوق منحل اعلام خواهد شد.

آقای مستور به کارکرد موسسات غیر دولتی در این دور گزارش دهی موسسات به دولت و مردم پرداخته بیان داشت که این موسسات درسال گذشته با مصرف بالغ بر ۸۸۴ میلیون دالر در سکتورهای صحت، معارف، زیر بنا، زراعت و رفاه اجتماعی توانسته اند فعالیت‌های مثبتی از خود نشان داده و در بهبود اوضاع اجتماعی مفید واقع شوند.

به گفته وی، ۵۹۱ میلیون دالر از مجموع این مصارف توسط موسسات خارجی و ۲۹۳ میلیون دیگر از طریق موسسات داخلی طوری به مصرف رسیده است که یک بخش اندک این مصارف ۱۴۵ میلیون دالر از طریق بودجه انکشافی دولت افغانستان و ۷۳۹ میلیون دالر دیگر از طریق دونرهای بین المللی به شکل مستقیم به موسسات پرداخت شده است.

او مقدار مصارفی که از مجرای موسسات غیر دولتی در سکتورهای مختلف به مصرف رسیده اند را نسبت به سال قبل آن دارای افزایش دانسته بیان داشت که به رغم آنکه از تعداد موسسات تطبیق کننده پروژه در سکتورهای مختلف به ویژه سکتور صحت کاسته شده اما میزان بیشتر هزینه‌ها نسبت به سال قبل در جریان این سال از مجرای این موسسات به مصرف رسیده است.

بر بنیاد اظهارات آقای مستور سطح مصارف موسسات غیر دولتی درسال ۹۵  بالغ بر۸۵۰ میلیون دالر بوده که این هزینه در سال ۹۶ به ۸۸۴ میلیون دالر مخصوصا در سکتور صحت، معارف و زیر بنا افزایش یافته است.

وی بخش عمده از پروژه‌هایی که از مجرای موسسات غیر دولتی تطبیق شده اند را برنامه‌های خواند که مصارف کمتر از یک میلیون دالر در قبال داشته اما تاثیرات عمده اجتماعی را در برداشته و اولویت‌های مردم را تحت پوشش قرار داده اند.

وزیر اقتصاد میزان کارکنان موسسات به ویژه زنان را درسال ۹۶ نسبت به سال قبل دارای افزایش خوانده گفت که ۸۴ هزار نفر که تعداد ۲۴ هزار تن آنان را زنان تشکیل میداده اند در جریان این سال در موسسات استخدام شده اند که این میزان نسبت به سال قبل مقداری افزایش را نشان می‌دهد.

آقای مستور اما ضرورت انکشاف متوازن ولایات در تطبیق پروژه از طریق موسسات غیر دولتی را شاخصی خواند که در جریان سال ۹۶ همانند سال‌های گذشته طوری که نیاز بود مدنظر گرفته نشده و بخش عمده هزینه‌ها در چند ولایت بزرگ شهر و اطراف شهرها به مصرف رسیده است.

او عبور موسسات از عملکرد پروژه ای به سوی عملکرد بنیادی و تمرکز روی زیر بناهای اقتصادی را ضرورتی خواند که هم اکنون مورد توجه حکومت قرار گرفته و با تصویب طرح بودجه واحد موسسات غیر دولتی در کابینه، این رویکرد عملا روی دست گرفته خواهد شد.

در همین حال نور جهان موالی نماینده بنیاد انکشافی آغا خان هماهنگی میان موسسات غیر دولتی و حکومت را ضرورتی خواند که اثرگذاری در تطبیق پروژه‌ها و انکشاف رفاه اجتماعی را افزایش خواهد داد.

وی موسسات غیر دولتی را نهادهایی خواند که نه در رقابت با نهادهای حکومت بلکه به عنوان نهادهای مکمل کارکردهای دولت را تکمیل نموده و در ارائه خدمات اجتماعی سهم می‌گیرند.

نماینده بنیاد آغا خان اعتماد متقابل و گزارش دهی خودی میان موسسات و موسسات ودولت را ابتکاراتی خواند که روی عملکرد موسسات غیر دولتی بهبود خواهد آورد.

گفتنی از که موسسات غیر دولتی عمدتا خارجی  در صرف صدها میلیارد دالری که امریکا و جامعه جهانی در جریان یک و نیم دهه به افغانستان کمک کرده است نقش داشته اند، اما در سال‌های پسین براساس درخواست‌های مکرر حکومت افغانستان تلاش شده است هزینه‌های کمکی،  وارد بودجه دولت شده و از این مجرا به مصرف برسد.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر