وزارت خارجه آمریکا نیوزها درباره ارسال سامانه‌های موشکی «جاولین» به اوکراین را تأیید کرد
نیوزگزاری اسپوتنیک در گزارشی نوشت وزارت خارجه آمریکا اذعان کرد این کشور موشک‌های ضدتانک «جاولین» را در اختیار اوکراین قرار داده است.