وزارت دفاع قرارداد فروش فلزات داغمه را با یک شرکت خصوصی داخلی امضا کرد


وزارت دفاع قرارداد فروش فلزات داغمه را با یک شرکت خصوصی داخلی امضا کرد

وزارت دفاع ملی، قرارداد فروش ۳۲۲۶۰ تُن فلزات داغمه/ غیرکارآمد این وزارت را با شرکت خصوصی خان استیل امضا کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ وزارت دفاع ملی، امآنلاین دوشنبه (۱۳ حمل) با نشر نیوزنامه‌ای گفت که این قرارداد به منظور جلوگیری از انتقال غیر قانونی فلزات داغمه به خارج از کشور و حمایت از سکتور خصوصی به امضا رسیده است.

در نیوزنامه آمده که براساس این قرارداد، مقدار ۳۲۲۶۰ تُن آهن داغمه در زون مرکز مربوط وزارت دفاع ملی تثبیت و فی تُن مبلغ ۱۰۰۰۰ افغانی با فابریکه/ شرکت ذوب آهن خان استیل فروخته می‌شود.

وزارت دفاع ملی تاکید کرده که در صورت سوء استفاده یا عدم رعایت مفردات پرتوکول فروش فلزات داغمه ، قاچاق و صدور آن به خارج قرارداد با کمپنی مذکور فسخ و متخلفین به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.

نویسنده وستر- کابل