وزارت صحت طبابت از راه دور را در کشور راه اندازی می‌کند


وزارت صحت طبابت از راه دور را در کشور راه اندازی می‌کند

وزارت صحت عامه با وصل کردن دوشفاخانه ولایتی با شفاخانه وستریت، طبابت از راه دور را در کشور راه اندازی می‌کند.

به گزارش نویسنده وستر؛ وزارت صحت عامه و اداره خدمات انترنیتی، امآنلاین یک‌شنبه (۷ اسد) تفاهمنامه‌‌ای را امضا کردند که براساس آن، دوشفاخانه ولایتی با شفاخانه وستریت در کابل وصل می‌شوند.

براساس این تفاهمنامه در قدم اول شفاخانه وستریت با دو شفاخانه ولایتی ولایت‌های پکتیکا و سمنگان از طریق فایبر نوری با شفاخانه وستریت کابل وصل می‌شوند تا در صورتی که داکتران در شفاخانه‌های ولایتی در قسمت آزمایش‌های صحی با مشکل مواجه می‌شوند آن را با مرکز شریک سازند.

فیآنلاین الدین فیآنلاین وزیر صحت عامه کشور گفت که اگر این برنامه نتیجه دهد در سه سال آینده تمامی شفاخانه‌های که در ولسوالی‌ها و ولایت‌ها وجود دارند از طریق برنامه طبابت از راه دور (تیلی میدیسن) با شفاخانه‌های مرکزی در کابل وصل شده و شفاخانه‌های کابل با برخی شفاخانه‌ها در کشورهای بیرونی وصل می‌شود.

آقای فیآنلاین افزود: “در عصر کنونی وسایل تشخصیه مدرن، میکانیزم‌های عملیاتی جدید آمده که بدون داشتن تکنالوژوی و سیستم انترنیتی استفاده آن ناممکن است. با سیستم تیلی میدیسن می‌توانیم داکتر خود را تربیه کنیم و ظرفیت آنان را بلند ببریم و کیفیت خدمات را خوب کنیم و تشخیص را بهبود ببخشیم.”

به گفته او، فایده این سیستم انترنیتی این است، کسانی که در مناطق دور دست قرار دارند و به داکتران متخصص و تکنالوژی پیشرفته دسترسی ندارند و همچنین توان پرداخت تداوی در بیرون از کشور را ندارند، می‌توانند از این طریق به بهترین خدمات دست رسی پیدا کنند.

او گفت که هم اکنون افغان‌ها سالانه ۲۷۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر را برای درمان در بیرون از کشور به مصرف می‌رساند ولی با راه اندازی این سیستم، جلو این مصارف هم گرفته خواهد شد.

مسوولیت تطبیق این پروژه را اداره خدمات انترنیتی کشور یا (اترا) بر عهده دارد.

محمد نجیب عزیزی رییس اداره اترا نیز گفت: “براساس این تفاهمنامه، اگر برنامه اتصال شفاخانه‌های پکتیکا و سمنگان نتیجه دهد، در دو سال آینده ۱۵ شفاخانه در ۱۵ ولایت کشور با شفاخانه‌های مرکز وصل خواهند شد.”

آقای عزیزی افزود که اداره اترا از لحاط تکنالوژی امکانات را فراهم می‌کند، اما تشخیص نیازمندی‌ها از سوی وزارت صحت عامه صورت می گیرد؛ زیرا به گفته او، نقش اداره اترا در تطبیق این تفاهمنامه تمویل کننده و نظارت کننده است.

هزینه ابتدایی این برنامه ۳ میلیون دالر پیشبینی شده است؛ اما وزیر صحت گفت که اگر نتیجه خوبی از این برنامه بگیریم اداره اترا وعده داده است تا میلیون‌ها دالر در این عرصه با وزارت صحت کمک کند.

این در حالی است که برخی آگاهان می‌گویند که به دلیل ارائه خدمات ضعیف صحی مردم افغانستان باورمندی خود را از دست داده اند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر