وزیر احیا و انکشاف دهات از سوی مجلس استجواب شد


وزیر احیا و انکشاف دهات از سوی مجلس استجواب شد

وزیر احیا و انکشاف دهات در پیوند به کندی کار در پروژه‌های میثاق شهروندی از سوی مجلس نمایندگان استجواب شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ مجیب الرحمان کریمی به دلیل بی‌توجهی در حفظ و مراقبت پروژهای انکشاف روستایی و کندی کار پروژه‌های میثاق شهروندی در نشست امآنلاین دوشنبه (۱۰ ثور) مجلس نمایندگان استجواب شد.

نمایندگان مجلس از عدم توجه وزارت احیا و انکشاف دهات در حفظ و مراقبت پروژه‌های کار شده و آغاز نشدن کار پروژه‌های جدیدی این وزارت انتقاد داشتند.

اما؛ مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات، گفت که مردم باید در راستای حفظ و مراقبت از پروژه‌های انکشافی سهم بگیرد و این وزارت به تنهایی نمی‌تواند تمامی پروژه‌ها را حفظ و مراقبت کند.

آقای کریمی افزود که نظارت از پروژه‌های انکشافی نیز از صلاحیت مردم است و مردم می‌توانند کار یک پروژه بی‌کیفیت را متوقف کنند و وزارت از این کار حمایت خواهد کرد.

وزیر انکشاف دهات بیان داشت که این وزارت تلاش دارد با تطبیق برنامه ملی راه سازی روستایی، مناطق دور دست کشور را به شهرها وصل کند تا مردم جهت فروش محصولات شان به بازار دسترسی پیدا کنند.

آقای کریمی گفت که برای تطبیق این برنامه راه سازی ۲۵۰ میلیون افغانی بودجه اختصاص داده شده است و در آینده نزدیک کار این سرک‌ها آغاز خواهند شد.

به گفته او، پروژه‌های که کار آن از سال گذشته نا تکمیل باقی مانده، به دلیل نبود بودجه از سر گرفته نخواهد شد.

وزیر انکشاف دهات می‌گوید که این وزارت در حال حاضر ظرفیت سروی علمی سرک‌های روستایی را ندارد؛ اما یک تیم‌ را در این خصوص زیر آموزش قرار داده است.

به گفته او، با آموزش این کارمندان تا سال ۲۰۲۰ میلادی سرک‌های کشور به گونه علمی سروی خواهد شد.

آقای کریمی همچنین در مورد کندی کار در بر نامه میثاق شهروندی گفت که آغاز کار پروژه‌های این برنامه نیازمند تصمیم گیری سایر ادارات همکار این وزارت است.

به گفته او، وزارت‌های زراعت و صحت عامه در تطبیق برنامه‌های میثاق شهروندی همکار وزارت انکشاف دهات است و به دلیل مشکلات در هماهنگی، کار پروژه‌های این برنامه تا اکنون آغاز نشده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر