وزیر انرژی سابق رژیم صهیونیستی رسما به جاسوسی برای ایران متهم شد
دادستانی رژیم صهیونیستی به طور رسمی، وزیر انرژی سابق این رژیم را به جاسوسی برای ایران متهم کرد.