وزیر انرژی و آب کشور وارد ولایت بادغیس شد


وزیر انرژی و آب کشور وارد ولایت بادغیس شد

وزیر انرژی و آب کشور به هدف بهره‌برداری از برق ۲۱ روستا به ولایت بادغیس سفر کرد.

به گزارش وسترنیوز، در نیوزنامۀ وزارت انرژی و آب آمده که علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب صبح امآنلاین وارد ولایت بادغیس شده است.

قرار است آقای عثمانی خط لین انتقال برق به ۲۱ روستا در آن ولایت را افتتاح کند.

در نیوزنامه آمده: “پروژه برق رسانی ولایت بادغیس شامل تمدید لین انتقال ۱۱۰کیلوولت از مرز وستری ترکمنستان الی شهر قلعه نو، می‌باشد.”

در این نیوزنامه ذکر شده: “احداث سب استیشن ۲۰/۱۱۰ کیلوولت به ظرفیت ۱۶ MW و تمدید شبکه توزیعی ولتاژ متوسط و پایین در شهرقلعه نو هم شامل این طرح می‌باشد.”

سال پیش وزیر انرژی و آب کشور به ولایت بادغیس سفر کرده و نگرانی مردم از نبود برق را یکی از جدی‌ترین مشکلات عنوان کرده بود.

در آن ولایت علاوه بر کمبود برق آب آشامیدنی صحی هم کمتر قابل دریافت است.

نویسنده وستر – ولایت بادغیس