وزیر خارجه آمریکا: با طالبان مذاکره نمی کنیم
وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا با گروه طالبان وارد گفتگو نمی‌شود و این گروه باید با حکومت افغانستان گفتگو کند.