وزیر خارجه انگلیس در سفر به آمریکا درباره ایران گفتگو می‌کند / جانسون مدعی شد در برابر رفتارهای ثبات زدای ایران متحد است
وزیر خارجه انگلیس ادعا کرد این کشور با آمریکا و شرکای اروپایی برای مقابله با رفتار‌های ثبات زدای ایران در خاورمیانه، فعالیت‌های سایبری، حمایت از حزب‌الله و برنامه موشکی خطرناک متحد است.