وزیر خارجه فرانسه برای گفتگو درباره برجام به برلین می‌رود
قرار است ژان ایو لو دریان برای گفتگو با وزیر خارجه آلمان درباره توافق هسته‌ای ایران، به برلین سفر کند.